Disclaimer

Sweex doet er alles aan om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te tonen, maar geeft geen garanties omtrent de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

Sweex communiceert in diverse markten adviesprijzen die dienen ter indicatie van het prijsniveau dat men in de winkel zal aantreffen. Echter, dealers en retailers kunnen onder geen beding verplicht worden de door Sweex gecommuniceerde winkeladviesprijzen strikt te volgen.

Sweex kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke plaatsingsfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Merken:
Alle woord- en beeldmerken (waaronder Sweex) genoemd op deze website zijn door NEDIS B.V. geregistreerde merknamen. Zonder toestemming van NEDIS B.V. is het gebruik van deze merknamen niet toegestaan. NEDIS B.V. zal doen wat zij nodig acht om misbruik van haar merknamen tegen te gaan. Mocht u vragen hebben over het beleid van NEDIS B.V. neem dan contact op met customerservice@nedis.com.

Auteursrecht:
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy.

In geval van conflict is het Nederlandse recht van toepassing.

NEDIS BV
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
Nederland
 

Scroll to Top