Opis prawny

Ta witryna została w stworzona dla naszych klientów, w celach informacyjnych. Firma Sweex dokłada wszelkich starań, by informacje przedstawione w tej witrynie były jak najpełniejsze i najdokładniejsze, lecz nie może zagwarantować, że są one całkowicie poprawne. Informacje zawarte w tej witrynie nie mogą być interpretowane jako zobowiązania firmy Sweex względem gości i użytkowników witryny. Informacje przedstawione w witrynie mogą zostać zmodyfikowane ze względu na zmiany cen, literówki, błędy rzeczowe i warunki rynkowe. Przedstawione obrazy pełnią wyłącznie funkcję ilustracji.

Firma Sweex może podawać w witrynie informacje dotyczące zalecanych cen detalicznych poszczególnych produktów na danym rynku. Mimo to, sprzedawcy hurtowi i detaliczni nie są zobowiązani do przestrzegania sugerowanych cen detalicznych produktów firmy Sweex przedstawionych w tej witrynie. Firma Sweex nie ponosi odpowiedzialności za informacje dotyczące cen, których niepoprawność nie budzi wątpliwości ze względu na oczywiste błędy typograficzne. Nieprawidłowe informacje o cenach nie mogą być przyczyną roszczeń względem firmy Sweex.

Znaki towarowe:
Wszystkie znaki tekstowe i obrazkowe (w tym Sweex, Sweex Europe B.V. oraz Forward Living) zawarte w tej witrynie internetowej są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez Sweex Europe B.V. Korzystanie z tych znaków bez zgody Sweex Europe B.V. jest niedozwolone. Sweex Europe B.V. będzie podejmować wszelkie środki dozwolone prawem w celu ochrony swoich znaków towarowych. Jakiekolwiek pytania dotyczące polityki Sweex Europe B.V. prosimy kierować na adres info@sweex.com.

Prawa autorskie:
Ta witryna jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania treści tej strony w sposób inny niż pobieranie w celu wyświetlenia na jednym komputerze i/lub wydrukowania pojedynczej kopii.

Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sądy holenderskie.

Pobierz Ogólne zasady i warunki